Xe đẩy khay inox 12 tầng

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox 2 tầng

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay 16 tầng giá nan

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox chia thức ăn

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox thu gom thức ăn

Liên hệ giá tốt

Xe dọn bàn AF08162A

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay bánh inox 16 tầng

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay inox 6 tầng

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay inox đôi 12 ngăn

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay cơm inox đôi 30 ngăn

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox 3 tầng có thanh chắn

Liên hệ giá tốt

Xe thu gom bát đĩa AF08168

3,100,000₫

Xe thu gom bát đĩa AF08167

2,280,000₫

Xe thu gom bát đĩa bẩn

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy thức ăn, khay cơm

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy khay cơm

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox 3 tầng

Liên hệ giá tốt

Xe đẩy inox 1 tầng

Liên hệ giá tốt

Thang tời thực phẩm

Liên hệ giá tốt