-6%
may-say-quan-ao-cong-nghiep-25kg-oasis-hg-500-dq

Máy sấy quần áo công nghiệp 25kg Oasis HG-500 DQ

94,580,000₫ 100,658,000₫

-9%
may-say-quan-ao-cong-nghiep-35kg-oasis-hg-700-dq

Máy sấy quần áo công nghiệp 35kg Oasis HG-700 DQ

113,560,000₫ 124,125,000₫

-4%
may-giat-cong-nghiep-30-kg-oasis-sxt-200gdq

Máy giặt công nghiệp 20kg Oasis SXT-200GDQ

130,560,000₫ 135,560,000₫

-4%
may-say-quan-ao-cong-nghiep-50kg-oasis-hg-1000-dq

Máy sấy quần áo công nghiệp 50kg Oasis HG-1000 DQ

149,560,000₫ 155,368,000₫

-4%
may-giat-cong-nghiep-oasis-SXT-300GDQ

Máy giặt công nghiệp 30kg Oasis SXT-300 GDQ

172,860,000₫ 179,990,000₫

-3%
may-giat-cong-nghiep-40-kg-oasis-SXT-400FDQ

Máy giặt công nghiệp 40kg Oasis SXT-400 FDQ

339,450,000₫ 348,560,000₫

-2%
may-giat-cong-nghiep-60-kg-oasis-SXT-600FDQ

Máy giặt công nghiệp 60kg Oasis SXT-600 FDQ

437,860,000₫ 448,970,000₫

Máy là lô công nghiệp Fagor PS-50/260 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy sấy công nghiệp Fagor SR-35 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-35 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-25 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-60 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy là lô công nghiệp Image IP-14X100

Liên hệ giá tốt

Máy sấy công nghiệp Image DE-75

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image SP-130

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image HE-80

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image HE-60

Liên hệ giá tốt

Máy sấy công nghiệp Fagor SR-60 TP2 E

Liên hệ giá tốt