-4%
may-giat-cong-nghiep-30-kg-oasis-sxt-200gdq

Máy giặt công nghiệp 20kg Oasis SXT-200GDQ

130,560,000₫ 135,560,000₫

-4%
may-giat-cong-nghiep-oasis-SXT-300GDQ

Máy giặt công nghiệp 30kg Oasis SXT-300 GDQ

172,860,000₫ 179,990,000₫

-3%
may-giat-cong-nghiep-40-kg-oasis-SXT-400FDQ

Máy giặt công nghiệp 40kg Oasis SXT-400 FDQ

339,450,000₫ 348,560,000₫

-2%
may-giat-cong-nghiep-60-kg-oasis-SXT-600FDQ

Máy giặt công nghiệp 60kg Oasis SXT-600 FDQ

437,860,000₫ 448,970,000₫

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-25 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-35 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Fagor LN-60 TP2 E

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image HE-60

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image HE-80

Liên hệ giá tốt

Máy giặt công nghiệp Image SP-130

Liên hệ giá tốt