Bàn bát sạch

Liên hệ giá tốt

Bàn bếp inox có giá dưới, có vòi nước

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có 2 giá nan dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có 2 giá phẳng

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có ngăn kéo và giá nan phía dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn ra đồ có giá nan dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn ra đồ inox có 2 giá nan

Liên hệ giá tốt

Bàn ra đồ inox có giá phẳng

Liên hệ giá tốt

Bàn sơ chế inox có 1 giá nan dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn thao tác có 2 giá phẳng dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn thao tác inox có 1 giá phẳng dưới

Liên hệ giá tốt