-9%
may-rua-bat-cong-nghiep-hecheng-PDX-1001-1

Máy rửa bát công nghiệp Hecheng PDX-1001-1

39,980,000₫ 43,750,000₫

-13%
hoa-chat-rua-cong-nghiep-cocoz

Hóa chất tẩy rửa công nghiệp Cocoz Clean AS-800

1,150,000₫ 1,325,000₫

-9%
chat-tay-trang-cong-nghiep-cocoz

Hoá chất tráng công nghiệp Cocoz Dry AS-900R

1,280,000₫ 1,400,000₫

-6%
 Máy rửa ly cốc Inoksan BYM042T-RA-D

Máy rửa ly cốc Inoksan BYM042T-RA-D

36,680,000₫ 38,980,000₫

-9%
 Máy rửa bát công nghiệp Unique UDS - 1000DW

Máy rửa bát công nghiệp Unique UDS - 1000DW

49,870,000₫ 54,650,000₫

Máy rửa bát Inoksan INO-BYM102T-D-RI

48,650,000₫

-11%
may-rua-bat-cong-nghiep-tbm-3060

Máy rửa bát công nghiệp Turbomax TBM-3060

50,560,000₫ 57,125,000₫

-10%
may-rua-bat-dolphin-dw-3210s

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-3210S

52,780,000₫ 58,620,000₫

-5%
 Máy rửa bát công nghiệp Asber GE-H500 DD

Máy rửa bát công nghiệp Asber GE-H500 DD

56,860,000₫ 59,680,000₫

-5%
 Máy rửa bát công nghiệp Asber H500HP DD

Máy rửa bát công nghiệp Asber H500HP DD

56,925,000₫ 59,650,000₫

-9%
 Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW 3280S

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW 3280S

54,960,000₫ 60,123,000₫

-7%
may-rua-bat-bang-chuyen-inoksan-ino-bke2000r

Máy rửa bát băng chuyền Inoksan INO-BKE2000R

202,000,000₫ 217,500,000₫

-7%
may-rua-bat-bang-chuyen-inoksan-ino-bke2000l

Máy rửa bát băng chuyền Inoksan INO-BKE2000L

202,000,000₫ 217,500,000₫

-3%
may-rua-bat-dolphin-bang-chuyen-drc-1e

Máy rửa bát Dolphin băng chuyền DRC-1E

178,450,000₫ 183,690,000₫

-4%
may-rua-bat-bang-chuyen-asber-easy-c500-hp

Máy rửa bát băng chuyền ASBER EASY-C500 HP

289,950,000₫ 301,960,000₫

Máy rửa ly Ozti OBY 40D PDT

Liên hệ giá tốt

Máy rửa ly Ozti OBY 50D PDRT

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Turbo Max TBM-3080

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát băng chuyền Ozti OBK 2000

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát băng chuyền Ozti OBK 1500

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-3200 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát Asber GE-H510 DD

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-2200 Series

Liên hệ giá tốt