Bếp hấp Dimsum 1 lò

Liên hệ giá tốt

Bếp hấp Dimsum 4 lò

Liên hệ giá tốt

Bếp hấp Dimsum 6 lò

Liên hệ giá tốt

Bếp hấp Dimsum 8 lò

Liên hệ giá tốt

Tủ giữ nóng thức ăn 4 khay

Liên hệ giá tốt

Tủ giữ nóng thức ăn công nghiệp 4 khay

Liên hệ giá tốt