-5%
noi-nau-pho-dung-dien-20-lit

Nồi nấu phở dùng điện 20 lít

2,860,000₫ 3,000,000₫

-6%
noi-nau-pho-30-lit-dung-dien

Nồi nấu phở dùng điện 30 lít

3,190,000₫ 3,395,000₫

-9%
noi-nau-pho-50-lit-inox-304

Nồi nấu phở 50 lít inox 304

4,360,000₫ 4,780,000₫

-6%
noi-nau-pho-dung-dien-50-lit

Nồi nấu phở dùng điện 50 lít

4,680,000₫ 4,988,000₫

-7%
noi-nau-pho-dung-dien-70-lit

Nồi nấu phở dùng điện 70 lít

5,160,000₫ 5,572,000₫

-7%
noi-nau-pho-dung-dien-100-lit

Nồi nấu phở dùng điện 100 lít

5,580,000₫ 5,985,000₫