-8%
may-lam-da-vien-snow-village-30-kg-ap-30

Máy làm đá viên 30kg Snow Village AP-30 (kiểu mới)

14,360,000₫ 15,625,000₫

-7%
may-lam-da-vien-30kg-kenshin-ks-md30

Máy làm đá viên 30kg Kenshin KS-MD30 (mẫu mới)

17,780,000₫ 19,120,000₫

-10%
may-lam-da-vien-100kg-snow-village-ap-100

Máy làm đá viên 100kg Snow Village AP-100

26,480,000₫ 29,450,000₫

-22%
may-lam-da-vien-60kg-fuji-air-fr60

Máy làm đá viên 60kg Fuji Air FR60

21,380,000₫ 27,415,000₫

-6%
may-lam-da-vien-snooker-sk-120p

Máy làm đá viên Snooker SK-120P

28,860,000₫ 30,540,000₫

-5%
may-lam-da-vien-60kg-kenshin-ks-md50

Máy làm đá viên 60kg Kenshin KS-MD50

28,980,000₫ 30,540,000₫

-12%
may-lam-da-hoshizaki-30kg-im-30ca

Máy làm đá Hoshizaki 30kg IM-30CA

34,254,000₫ 38,950,000₫

-12%
may-lam-da-hoshizaki-45kg-im-45ca

Máy làm đá Hoshizaki 45kg IM-45CA

38,650,000₫ 43,850,000₫

-12%
 Máy làm đá viên Fuji Air FR130

Máy làm đá viên Fuji Air FR130

35,980,000₫ 40,989,000₫

-10%
may-lam-da-vien-hoshizaki-im-30cne

Máy làm đá viên Hoshizaki IM-30CNE

36,850,000₫ 40,780,000₫

-6%
may-lam-da-vien-snow-village-ap-120

Máy làm đá viên Snow Village AP-120

31,450,000₫ 33,456,000₫

-12%
may-lam-da-vien-200kg-fuji-air-fr200

Máy làm đá viên 200kg Fuji Air FR200

45,680,000₫ 51,900,000₫

-10%
may-lam-da-hinh-ban-nguyet-hoshizaki-km-80b

Máy làm đá hình bán nguyệt Hoshizaki KM-80B

40,550,000₫ 45,125,000₫

-12%
 Máy làm đá viên 320kg Fuji Air FR320

Máy làm đá viên 320kg Fuji Air FR320

58,760,000₫ 66,575,000₫

-7%
may-lam-da-200kg-kenshin-ks-md200

Máy làm đá 200kg Kenshin KS-MD200

51,580,000₫ 55,250,000₫

-9%
may-lam-da-sach-140kg-kenshin-ks-md150

Máy làm đá sạch 140kg Kenshin KS-MD150

41,680,000₫ 45,650,000₫

-7%
may-lam-da-vien-100kg-kenshin-ks-md100

Máy làm đá viên 100kg Kenshin KS-MD100

31,780,000₫ 34,125,000₫

-12%
may-lam-da-vien-230kg fuji-air-fr230

Máy làm đá viên 230kg Fuji Air FR230

50,860,000₫ 57,880,000₫

-6%
may-lam-da-cong-nghiep-140kg-kenshin-ks-mdb140
-12%
 Máy làm đá viên 460kg Fuji Air FR460

Máy làm đá viên 460kg Fuji Air FR460

68,750,000₫ 78,125,000₫

-11%
may-lam-da-hoshizaki-srm-270aa

Máy làm đá 180kg Hoshizaki SRM-270AA

55,950,000₫ 62,940,000₫

Máy làm đá viên Snooker SK-55C

Liên hệ giá tốt

Máy làm đá viên Snooker SK-35C

Liên hệ giá tốt