-7%
chao-chong-dinh-bep-tu

Chảo chống dính bếp từ

540,000₫ 580,000₫

-6%
noi-inox-cong-nghiep-30-cm

Nồi inox công nghiệp 30cm

1,260,000₫ 1,340,000₫

-5%
noi-inox-cho-bep-tu-cong-nghiep

Nồi inox cho bếp từ công nghiệp

1,380,000₫ 1,450,000₫

-6%
chao-inox-lom-cong-nghiep

Chảo inox công nghiệp

1,540,000₫ 1,640,000₫

-9%
chao-inox-cong-nghiep-day-phang

Chảo inox công nghiệp đáy phẳng

1,570,000₫ 1,720,000₫

-6%
noi-inox-cong-nghiep

Nồi inox công nghiệp

1,680,000₫ 1,790,000₫

-7%
chao-inox-cong-nghiep-mat-lom

Chảo inox công nghiệp mặt lõm

1,790,000₫ 1,920,000₫

-6%
noi-inox-cong-nghiep-cho bep-tu

Nồi inox công nghiệp cho bếp từ

1,820,000₫ 1,940,000₫

-6%
chao-phang-chong-dinh-cong-nghiep

Chảo phẳng chống dính công nghiệp

1,880,000₫ 2,000,000₫

-5%
noi-inox-nau-bep-tu-cong-nghiep

Nồi inox công nghiệp đáy 3 lớp

1,890,000₫ 1,980,000₫

-8%
noi-inox-cong-nghiep-nau-bep-tu

Nồi inox công nghiệp nấu bếp từ

2,040,000₫ 2,210,000₫

-5%
noi-inox-100-lit-cong-nghiep

Nồi inox công nghiệp 100L

2,060,000₫ 2,160,000₫

-5%
noi-inox-nau-bep-tu-cong-nghiep

Nồi inox nấu bếp từ công nghiệp

2,480,000₫ 2,620,000₫

-5%
noi-inox-cong-nghiep-45-cm

Nồi inox công nghiệp 45*45cm

2,660,000₫ 2,790,000₫

-5%
noi-inox-cong-nghiep-50-cm

Nồi inox công nghiệp 50x50cm

2,980,000₫ 3,150,000₫