-9%
ban-dong-2-canh-1m2-kenshin-ks-1260f

Bàn đông 2 cánh 1m2 Kenshin KS-1260F

21,980,000₫ 24,090,000₫

-10%
ban-dong-2-canh-1m2-kenshin-1275f

Bàn đông 2 cánh 1m2 Kenshin KS-1275F

21,980,000₫ 24,290,000₫

-10%
Bàn đông 2 cánh 1m5 Kenshin KS-1575F

Bàn đông 2 cánh 1m5 Kenshin KS-1575F

23,960,000₫ 26,690,000₫

-10%
ban-dong-1-canh-inox-turbo-air-kuf9-1

Bàn đông 1 cánh inox Turbo Air KUF9-1

24,680,000₫ 27,458,000₫

-6%
ban-dong-cong-nghiep-1m2-happys-hwa-1200ft

Bàn đông 2 cánh inox 1.2m Happys HWA-1200TF

24,115,000₫ 25,600,000₫

-6%
ban-dong-3-canh-inox-1m8-turbocool-uf-3s-60-18

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Turbocool UF 3s 60 18

28,890,000₫ 30,650,000₫

-6%
ban-dong-3-canh-inox-1m8-turbocool-uf-3s-76-18

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Turbocool UF 3s 76 18

28,980,000₫ 30,800,000₫

Bàn đông 3 cánh 1.8m Skipio SUF18-3

Liên hệ giá tốt

-10%
ban-dong-3-canh-1m8-kenshin-ks01860f

Bàn đông 3 cánh inox 1m8 Kenshin KS-1860F

25,680,000₫ 28,540,000₫

Bàn đông 1 cánh UNIQUE UDS-12FTDR

Liên hệ giá tốt

-7%
ban-dong-3 canh-hoshizaki-ft-188ma-s

Bàn đông 3 cánh Hoshizaki FT-188MA-S

40,350,000₫ 43,560,000₫

-5%
ban-dong-2-canh-inox-1m5-Happys-HWA-1500TF

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Happys HWA-1500TF

25,946,800₫ 27,300,000₫

-10%
ban-dong-3-canh-1m8-kenshin-ks-1875f

Bàn đông 3 cánh 1m8 Kenshin KS-1875F

25,960,000₫ 28,850,000₫

-9%
ban-dong-2-canh-1m5-kenshin-ks-1560f

Bàn đông 2 cánh 1m5 Kenshin KS-1560F

23,500,000₫ 25,700,000₫

-5%
ban-dong-2-ngan-keo-hoshizaki-ftl-108ma-sd

Bàn đông 2 ngăn kéo Hoshizaki FTL-108MA-SD

62,550,000₫ 65,920,000₫

-8%
ban-dong-2-canh-inox-1m2-turbocool-uf-2s-60-12

Bàn đông 2 cánh inox 1m2 Turbocool UF 2s 60 12

25,280,000₫ 27,450,000₫

Bàn đông 2 cánh 1.5m Skipio SUF15-2

Liên hệ giá tốt

-8%
ban-dong-2-canh-ferlix-fl-2df5

Bàn đông 2 cánh Ferlix FL-2DF5

18,995,000₫ 20,654,000₫

-6%
ban-dong-2-canh-inox-1m5-turbocool-uf-2s-76-15

Bàn đông 2 cánh inox 1m5 Turbocool UF 2s 76 15

25,980,000₫ 27,750,000₫