-9%
may-rua-bat-cong-nghiep-hecheng-PDX-1001-1

Máy rửa bát công nghiệp Hecheng PDX-1001-1

39,980,000₫ 43,750,000₫

-6%
 Máy rửa ly cốc Inoksan BYM042T-RA-D

Máy rửa ly cốc Inoksan BYM042T-RA-D

36,680,000₫ 38,980,000₫

Máy rửa bát Inoksan INO-BYM102T-D-RI

48,650,000₫

-9%
 Máy rửa bát công nghiệp Unique UDS - 1000DW

Máy rửa bát công nghiệp Unique UDS - 1000DW

49,870,000₫ 54,650,000₫

-11%
may-rua-bat-cong-nghiep-tbm-3060

Máy rửa bát công nghiệp Turbomax TBM-3060

50,560,000₫ 57,125,000₫

-5%
 Máy rửa bát công nghiệp Asber GE-H500 DD

Máy rửa bát công nghiệp Asber GE-H500 DD

56,860,000₫ 59,680,000₫

-5%
 Máy rửa bát công nghiệp Asber H500HP DD

Máy rửa bát công nghiệp Asber H500HP DD

56,925,000₫ 59,650,000₫

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-3200 Series

Liên hệ giá tốt

-10%
may-rua-bat-dolphin-dw-3210s

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-3210S

52,780,000₫ 58,620,000₫

-9%
 Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW 3280S

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW 3280S

54,960,000₫ 60,123,000₫

Máy rửa ly Ozti OBY 40D PDT

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Turbo Max TBM-3080

Liên hệ giá tốt

Máy rửa ly Ozti OBY 50D PDRT

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-2200 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-8000 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-4000 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-5000 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát Asber GE-H510 DD

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát công nghiệp Dolphin DW-1200 Series

Liên hệ giá tốt

Máy rửa bát dưới quầy Berjaya BJY-DW1200

Liên hệ giá tốt

-12%
 Máy rửa ly quầy bar ASBER GT-500DD

Máy rửa ly quầy bar ASBER GT-500DD

40,760,000₫ 46,125,000₫

Máy rửa bát công nghiệp Unique UDS - 3000 DW

Liên hệ giá tốt