-8%
may-lam-da-vien-snow-village-30-kg-ap-30

Máy làm đá viên 30kg Snow Village AP-30 (kiểu mới)

14,360,000₫ 15,625,000₫

-7%
may-lam-da-vien-30kg-kenshin-ks-md30

Máy làm đá viên 30kg Kenshin KS-MD30 (mẫu mới)

17,780,000₫ 19,120,000₫

-22%
may-lam-da-vien-60kg-fuji-air-fr60

Máy làm đá viên 60kg Fuji Air FR60

21,380,000₫ 27,415,000₫

-8%
thung-dung-da-hoshizaki-B501-SA

Thùng đựng đá Hoshizaki B501-SA

22,850,000₫ 24,730,000₫

-12%
may-lam-da-46kg-hoshizaki-srm-45a

Máy làm đá 46kg Hoshizaki SRM-45A

23,550,000₫ 26,850,000₫

-6%
may-lam-da-vien-snooker-sk-120p

Máy làm đá viên Snooker SK-120P

28,860,000₫ 30,540,000₫

-10%
may-lam-da-vien-100kg-snow-village-ap-100

Máy làm đá viên 100kg Snow Village AP-100

26,480,000₫ 29,450,000₫

-8%
may-lam-da-vien-90kg-24h-snow-village-ap-90

Máy làm đá viên 90kg/24h Snow Village AP-90

26,780,000₫ 29,250,000₫

-12%
 Máy làm đá viên Fuji Air FR130

Máy làm đá viên Fuji Air FR130

35,980,000₫ 40,989,000₫

-6%
may-lam-da-vien-snow-village-ap-120

Máy làm đá viên Snow Village AP-120

31,450,000₫ 33,456,000₫

-6%
may-lam-da-cong-nghiep-140kg-kenshin-ks-mdb140
-12%
may-lam-da-vien-230kg fuji-air-fr230

Máy làm đá viên 230kg Fuji Air FR230

50,860,000₫ 57,880,000₫

-3%
 Máy làm đá viên 300kg/24h Snow Village AP-300 (Quạt lạnh)
-10%
may-lam-da-hinh-ban-nguyet-43kg-hoshizaki-km-40c

Máy làm đá hình bán nguyệt 43kg Hoshizaki KM-40C

26,550,000₫ 29,450,000₫

-12%
 Máy làm đá viên 320kg Fuji Air FR320

Máy làm đá viên 320kg Fuji Air FR320

58,760,000₫ 66,575,000₫

-10%
may-lam-da-hinh-ban-nguyet-hoshizaki-km-80b

Máy làm đá hình bán nguyệt Hoshizaki KM-80B

40,550,000₫ 45,125,000₫

-12%
may-lam-da-vien-200kg-fuji-air-fr200

Máy làm đá viên 200kg Fuji Air FR200

45,680,000₫ 51,900,000₫

-5%
may-lam-da-vien-200kg-24h-snow-village-ap-200

Máy làm đá viên 200kg/24h Snow Village AP-200

54,640,000₫ 57,650,000₫

Máy làm đá viên 225kg/24h Snooker SK-500P

Liên hệ giá tốt

-12%
 Máy làm đá viên 460kg Fuji Air FR460

Máy làm đá viên 460kg Fuji Air FR460

68,750,000₫ 78,125,000₫