Chảo nghiêng tay quay Berjaya TK43CW (chảo gang)

Liên hệ giá tốt

Chảo nghiêng tay quay Berjaya TK43SW (Chảo inox)

Liên hệ giá tốt

Máy rang cơm công nghiệp 55cm

Liên hệ giá tốt