-18%
tu-u-bot-8-khay-yuefeng-yf-8b

Tủ ủ bột 8 khay Yuefeng YF-8B

6,950,000₫ 8,427,000₫

-18%
tu-u-bot-13-khay-yuefeng-yf-13b

Tủ ủ bột 13 khay Yuefeng YF-13B

9,500,000₫ 11,610,000₫

-18%
tu-u-bot-16-khay-yuefeng-yf-16b

Tủ ủ bột 16 khay Yuefeng YF-16B

10,800,000₫ 13,120,000₫

-7%
tu-u-bot-hongling-xf-16y2

Tủ ủ bột 16 khay Hongling XF-16Y2

13,400,000₫ 14,400,000₫

-6%
tu-u-bot-26-khay-yuefeng-yf-26b

Tủ ủ bột 26 khay Yuefeng YF-26B

14,500,000₫ 15,500,000₫

-18%
tu-u-bot-32-khay-yuefeng-yf32b

Tủ ủ bột 32 khay Yuefeng YF-32B

14,800,000₫ 18,150,000₫

-6%
tu-u-bot-10-khay-yuefeng-zlf-10

Tủ ủ bột 10 khay Yuefeng ZLF-10

12,380,000₫ 13,150,000₫

-9%
tu-u-bot-16-khay-berjaya-1dpf-16

Tủ ủ bột 16 khay Berjaya 1DPF-16

26,150,000₫ 28,750,000₫

Tủ ủ bột 32 khay Berjaya 2DPF-32

Liên hệ giá tốt

Tủ ủ bột Softmill 36 khay SMDG-INV-2236S

Liên hệ giá tốt

Tủ ủ bột 2 cánh 40 khay Soflmill SMDG-2240S

Liên hệ giá tốt