-9%
KUR18-3

Bàn đông mát 3 cánh inox Turbo Air KURF18-3

38,680,000₫ 42,560,000₫

-9%
ban-dong-mat-2-canh-turbo-air-kurf15-2

Bàn đông mát 2 cánh Turbo Air KURF15-2

33,650,000₫ 37,125,000₫

-11%
 Bàn đông mát 2 cánh Turbo Air KURF12-2

Bàn đông mát 2 cánh Turbo Air KURF12-2

29,500,000₫ 33,125,000₫

-7%
ban-dong-mat-2-canh-1m8-snow-village-PLS.45L2S

Bàn đông mát 2 cánh dài 1.8m Snow Village PLS.45L2S

18,680,000₫ 20,140,000₫

-10%
ban-dong-mat-2-canh-1m5-snow-village-PLS.35L2S

Bàn đông mát 2 cánh 1m5 Snow Village PLS.35L2S

17,890,000₫ 19,980,000₫

-8%
ban-nua-dong-nua-mat-berjaya-2-canh-inox-BS2DCF5-Z

Bàn nửa đông nửa mát 2 cửa BERJAYA BS2DCF5/Z

33,680,000₫ 36,610,000₫

-9%
 Bàn nửa đông nửa mát 2 cửa BERJAYA BS2DCF6/Z

Bàn nửa đông nửa mát 2 cửa BERJAYA BS2DCF6/Z

36,150,000₫ 39,580,000₫

Bàn đông 1 cánh UNIQUE UDS-12FTDR

Liên hệ giá tốt

Bàn đông mát 2 cánh 1m5 UNIQUE UDS-15RFTDR-NSV

Liên hệ giá tốt