-9%
tu-mat-trung-bay-thit-tuoi-1m6-snow-village-SC-1.6(Coil)
-9%
tu-mat-trung-bay-thit-tuoi-2m-snow-village-sc-2-0

Tủ mát trưng bày thịt tươi 2m Snow Village SC-2.0 (Coil)

26,890,000₫ 29,450,000₫

-8%
tu-trung-bay-thit-tuoi-2m-man-keo-snow-village-xf-2-0

Tủ trưng bày thịt tươi 2m Snow Village XF-2.0 (màn kéo)

38,650,000₫ 41,860,000₫

-5%
tu-mat-trung-bay-thit-khonng-kinh-kincool-kc-2-0pm

Tủ trưng bày thịt cá tươi không kính Kincool KC-2.0PMA

39,960,000₫ 42,200,000₫

-3%
tu-trung-bay-thit-ca-co-khinh-cua-lua-kincool-kc-2-0pm
-4%
tu-trung-bay-thit-ca-tuoi-khong-kinh-kincool-kc-1-5pma

Tủ trưng bày thịt cá tươi không kính Kincool KC-1.5PMA

35,650,000₫ 37,200,000₫

-4%
tu-trung-bay-thit-ca-tuoi-kincool-kc-1-5pm

Tủ mát trưng bày thịt cá cửa lùa sau Kincool KC-1.5PM

39,390,000₫ 40,890,000₫

-3%
tu-mat-trung-bay-thit-ca-cua-lua-kincool-kc-2-0pm

Tủ mát trưng bày thịt cá cửa lùa sau Kincool KC-2.0PM

42,950,000₫ 44,450,000₫