-4%
 Bàn mát 2 cánh kính Snow Village 1m2 PLO.18L2CBL

Bàn mát 2 cánh kính Snow Village 1m2 PLO.18L2CBL

14,990,000₫ 15,650,000₫

-7%
ban-mat-2-canh-kinh-snow-village-1-5m-plo-25l2cbl

Bàn mát 2 cánh kính Snow Village 1m5 PLO.25L2CBL

17,080,000₫ 18,280,000₫

-12%
Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Kenshin KS-1260C

Bàn mát 2 cánh inox 1m2 Kenshin KS-1260C

20,160,000₫ 22,910,000₫

-10%
ban-mat-2-canh-inox-1m5-kenshin-ks-1560c

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Kenshin KS-1560C

22,380,000₫ 24,860,000₫

-10%
ban-mat-2-canh-kinh-1m2-kenshin-ks-1260c

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Kenshin KS-2K1260C

21,680,000₫ 23,960,000₫

-7%
 Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Senghong SH-1870C

Bàn mát 3 cánh inox 1m8 Senghong SH-1870C

17,580,000₫ 18,810,000₫

-7%
 Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Senghong SH-1570CK

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Senghong SH-1570CK

18,680,000₫ 20,150,000₫

-4%
ban-mat-3-canh-kinh-1m8-snow-village-plo-35l2cbl

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Snow Village PLO.35L2CBL

18,480,000₫ 19,250,000₫

-8%
ban-mat-berjaya-2-canh-inox-1m5-BS2DC5-Z

Bàn mát 2 cánh inox 1m5 Berjaya BS2DC5/Z

26,280,000₫ 28,460,000₫

-10%
ban-mat-2-canh-kinh-1m5-kenshin-ks-2k1560c

Bàn mát 2 cánh kính 1m5 Kenshin KS-2K1560C

23,750,000₫ 26,280,000₫

-8%
ban-mat-berjaya-2-canh-kinh-b2d-c4-600-sm

Bàn mát Berjaya 2 cánh kính B2D/C4/600-SM

27,860,000₫ 30,125,000₫

-10%
ban-mat-3-canh-1m8-kenshin-ks-1860c

Bàn mát 3 cánh 1m8 Kenshin KS-1860C

24,560,000₫ 27,320,000₫

-8%
 Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Senghong SH-1270CK

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Senghong SH-1270CK

17,680,000₫ 19,250,000₫

-10%
ban-mat-2-canh-kinh-1m2-kenshin-ks-2k1275c

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Kenshin KS-2K1275C

21,960,000₫ 24,290,000₫

-6%
ban-mat-3-canh-kinh-hoshizaki-rt-186ma-s

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Hoshizaki RT-186MA-SSG

48,650,000₫ 51,950,000₫

-5%
ban-mat-4-ngan-keo-hoshizaki-rtdw137ms4-22

Bàn mát Hoshizaki RTDW137MS4-22

61,750,000₫ 64,760,000₫

-6%
ban-mat-3-ngan-keo-1-cua-hoshizaki-rtdw-137ms4-3d

Bàn mát 3 ngăn kéo 1 cửa Hoshizaki RTDW137MS4-3D

57,850,000₫ 61,450,000₫

-7%
ban-mat-hoshizak-rtdw-137ms4-d3

Bàn mát Hoshizaki RTDW137MS4-D3

58,250,000₫ 62,450,000₫

-11%
ban-mat-1-canh-kinh-90cm-turbo-air-kgr9-1

Bàn mát 1 cánh kính 90cm Turbo Air KGR9-1

31,460,000₫ 35,260,000₫

-7%
ban-mat-canh-lua-hoshizaki-rt-126ma-ssg

Bàn mát 2 cánh kính 1m2 Hoshizaki RT-126MA-SSG

36,950,000₫ 39,750,000₫

-7%
ban-mat-hoshizak-rtdw-137ms4-d2

Bàn mát 1 cửa 2 ngăn kéo Hoshizaki RTDW137MS4-(D2)-(2D)

55,150,000₫ 59,210,000₫

-10%
ban-mat-3-canh-kinh-1m8-turbo-air-kgr18-3

Bàn mát 3 cánh kính 1m8 Turbo Air KGR18-3

43,370,000₫ 48,125,000₫