Bàn bát sạch

Liên hệ giá tốt

Bàn bếp inox có 2 giá nan và thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn bếp inox có 2 giá phẳng và thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn bếp inox có giá dưới, có vòi nước

Liên hệ giá tốt

Bàn bếp inox không giá dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có 2 giá nan dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có 2 giá phẳng

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có lỗ xả rác

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox có thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn chặt inox lót gỗ có giá nan bên dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn chậu rửa 1 hố lệch phải

Liên hệ giá tốt

Bàn chậu rửa đơn lệch trái

Liên hệ giá tốt

Bàn chậu rửa inox 2 hố có tủ bên dưới

Liên hệ giá tốt

Bàn để gia vị inox 1 giá phẳng

Liên hệ giá tốt

Bàn để gia vị inox 1 giá phẳng và thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn inox 2 tầng

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có 1 giá phẳng dưới và thành sau

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có 2 lỗ xả rác

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có giá 2 tầng trên để gia vị

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có lỗ xả rác

Liên hệ giá tốt

Bàn inox có ngăn kéo và giá nan phía dưới

Liên hệ giá tốt