Máy sấy hoa quả công nghiệp TBMS100-200

Liên hệ giá tốt

Máy sấy hoa quả TBMS100-160

Liên hệ giá tốt

Máy sấy khô thực phẩm TBMS2000-160

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa công nghiệp 10kg TB-MS100

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa công nghiệp 15kg TB-MS150

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa công nghiệp 20kg TB-MS200

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa công nghiệp 30kg TB-MS300

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa công nghiệp TB-MST50

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa gia đình 5kg TB-MST50GD

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thăng hoa gia đình TB-MST30GD

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm công nghiệp TBMS1000-200

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm công nghiệp TBMS200-160

Liên hệ giá tốt

-5%
may-say-thuc-pham-cong-nghiep-tbmsd500v22

Máy sấy thực phẩm công nghiệp TBMSD500V22

30,680,000₫ 32,410,000₫

Máy sấy thực phẩm TBMS1000-300

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm TBMS200-300

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm TBMS500-160

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm TBMS500-200

Liên hệ giá tốt

Máy sấy thực phẩm TBMS500-300

Liên hệ giá tốt

-5%
may-say-thuc-pham-tbmsd100v22

Máy sấy thực phẩm TBMSD100V22

10,680,000₫ 11,250,000₫

-7%
may-say-thuc-pham-tbmsd200v22

Máy sấy thực phẩm TBMSD200V22

18,680,000₫ 20,160,000₫

Máy sấy trái cây công nghiệp TBMS1500-160

Liên hệ giá tốt

Máy sấy trái cây TBMS1000-160

Liên hệ giá tốt