-10%
tu-dong-4-canh-inox-kenshin-ks-4i1100f

Tủ đông 4 cánh inox Kenshin KS-4I1100F

33,580,000₫ 37,150,000₫

-6%
tu-dong-4-canh-inox

Tủ đông 4 cánh Senghong SH-D4I

24,780,000₫ 26,250,000₫

-5%
tu-dong-dung-4-canh-2-che-do-snow-village-SLLDZ4-820L

Tủ đông mát 4 cánh inox Snow Village SLLDZ4-820L

22,486,000₫ 23,700,000₫

-10%
tu-dong-dung-mat-kinh-1-canh-kenshin-ks-1k500f

Tủ đông đứng mặt kính 1 cánh Kenshin KS-1K500F

31,680,000₫ 35,050,000₫

-7%
tu-dong-Berjaya-4-canh-inox

Tủ đông 4 cánh Berjaya BS4DUF/Z

44,350,000₫ 47,580,000₫

-7%
tu-dong-4-canh-dung-turbocool-urf-4s

Tủ đông 4 cánh đứng Turbocool URF 4S

35,980,000₫ 38,890,000₫

-10%
tu-dong-dung-2-canh-inox-kenshin-ks-2i600f

Tủ đông đứng 2 cánh inox Kenshin KS-2I600F

24,480,000₫ 27,050,000₫

-4%
tu-dong-canh-kinh-sanden-snr-0503

Tủ đông cánh kính Sanden SNR-0503

38,664,000₫ 40,120,000₫

-5%
tu-dong-4-canh-inox
-8%
tu-dong-dung-4-canh-hoshizaki-hf-148ma-s

Tủ đông đứng 4 cánh inox Hoshizaki HF-148MA-S

54,550,000₫ 59,280,000₫

-7%
tu-dong-inox-2-canh-hoshizaki-hf-78-ma-s-b

Tủ đông 2 cánh inox Hoshizaki HF-78MA-S-B

40,550,000₫ 43,450,000₫

-6%
 Tủ đông 6 cánh inox có quạt lạnh Snow Village SLLDZ4-1300LD
-8%
tu-dong-dung-hoshizaki-4-canh-hf-128ma-s

Tủ đông đứng 4 cánh Hoshizaki HF-128MA-S

51,850,000₫ 56,280,000₫

-8%
tu-dong-6-canh-dung-turbocool-urf-6s

Tủ đông 6 cánh đứng Turbocool URF 6S

47,690,000₫ 51,980,000₫

-8%
tu-dong-2-canh-dung-turbocool-urf-2s

Tủ đông 2 cánh đứng Turbocool URF 2S

25,280,000₫ 27,475,000₫

-10%
tu-dong-6-canh-kenshin-ks-6i1750f

Tủ đông 6 cánh Kenshin KS-6I1750F

46,380,000₫ 51,650,000₫

-10%
tu-dong-4-canh-inox-turbo-air-kf45-4

Tủ đông 4 cánh inox Turbo Air KF45-4

49,650,000₫ 55,125,000₫

-9%
tu-dong-dung-2-canh-inox-hf-78ma-s

Tủ đông đứng 2 cánh Hoshizaki HF-78MA-S

37,233,000₫ 40,850,000₫

-10%
tu-dong-cong-nghiep-6-canh-inox

Tủ đông Berjaya 6 cánh inox BS6DUF/Z

61,860,000₫ 68,850,000₫

-5%
tu-dong-inox-4-canh-hoshizaki-hf-148ma-s-b

Tủ đông công nghiệp 4 cánh Hoshizaki HF-148MA-S-B

69,850,000₫ 73,450,000₫

-5%
tu-dong-cong-nghiep-4-canh-co-quat-happys-HWI-45CF

Tủ đông 4 cánh Happys HWI-45CF (có quạt)

48,825,700₫ 51,350,000₫