-10%
bep-chien-tach-dau-6-lit

Bếp chiên tách dầu 6 lít dùng điện

4,850,000₫ 5,400,000₫

-13%
bep-chien-tach-dau-8-lit-jz-8

Bếp chiên tách dầu 8 lít JZ-8

6,800,000₫ 7,800,000₫

-45%
 Bếp chiên tách dầu bằng điện 18 lít JBT 18

Bếp chiên tách dầu bằng điện 18 lít JBT 18

7,500,000₫ 13,590,000₫

-8%
 Bếp chiên tách dầu 20L dùng điện

Bếp chiên tách dầu 20L dùng điện

8,500,000₫ 9,230,000₫

-5%
bep-chien-tach-dau-17l-dien

Bếp chiên tách dầu 17L điện

11,960,000₫ 12,590,000₫

-6%
bep-chien-tach-dau-35l-dung-gas

Bếp chiên tách dầu 35L dùng gas

12,450,000₫ 13,250,000₫

-7%
 Bếp chiên tách dầu 18L điện

Bếp chiên tách dầu 18L điện

12,560,000₫ 13,500,000₫

-6%
bep-chien-tach-dau-17l-gas

Bếp chiên tách dầu 17L gas

12,500,000₫ 13,250,000₫

Bếp chiên tách dầu 35 lít ZJ-35

13,500,000₫

-11%
 Bếp chiên tách dầu 50L dùng điện

Bếp chiên tách dầu 50L dùng điện

16,480,000₫ 18,620,000₫

-12%
 Bếp chiên tách dầu 50L dùng gas

Bếp chiên tách dầu 50L dùng gas

17,460,000₫ 19,920,000₫

-7%
bep-chien-tach-dau-80l-dung-dien

Bếp chiên tách dầu 80L dùng điện

19,860,000₫ 21,250,000₫

-5%
bep-chien-tach-dau-80l-gas

Bếp chiên tách dầu 80L gas

20,490,000₫ 21,670,000₫

-4%
bep-chien-tach-dau-100l-dung-dien

Bếp chiên tách dầu 100L dùng điện

23,650,000₫ 24,560,000₫

-4%
bep-chien-tach-dau-100l-dung-gas

Bếp chiên tách dầu 100L dùng gas

25,290,000₫ 26,450,000₫

Bếp chiên tách dầu 12 lít

Liên hệ giá tốt

-8%
bep-chien-tach-dau-18l-dung-gas

Bếp chiên tách dầu 18L dùng gas

13,560,000₫ 14,750,000₫